Udarni val - shockwave terapija

Terapija udarnim valom ili shockwave terapija je nova tehnika koja se u fizikalnoj terapiji koristi u rješavanju mnogih kroničnih i akutnih procesa u organizmu, a izrazit učinak ima u rješavanju bola!

Psorijatični artritis je zasebna upalna bolest kod koje je poliartritis udružen s kožnom bolešću psorijazom. Sa perifernih zglobova se može proširiti i na kralježnicu pa govorimo o psorijatičnom spondilitisu.

Kinetek

Kinetek predstavlja moderan aparat za pasivno razgibavanje zgloba. Koristimo ga kod smanjenog opsega pokreta koljenog zgloba, najčešće post-operativno, no i kod kontraktura različite etiologije.

Default Image

Kliničku sliku ovoga još uvijek nedovoljno razjašnjenog sindroma prvi je opisao Sudeck 1902. godine. Radi se o patološki poremećenom procesu lokalnog cijeljenja praćenog distrofijom, i atrofijom mekih tkiva i kosti.

Rehabilitacija sportaša (Kristina Božić - Hrvatska atletičarka)

Rehabilitacija sportaša i liječenje sportskih povreda predstavlja iznimno važan dio fizikalne terapije. U današnje vrijeme želja za što boljim uspjehom i rezultatom vrlo često rezultira povredom.

Default Image

Karpalni sindrom nastaje zbog mehaničkog podraživanja, traume, u toku reumatoidnog artritisa ili zbog nekog neodređenog uzroka koji izaziva upalu. Uslijed upale nastaje...

Elektroterapija predstavlja primjenu električne struje radi postizanja terapijskog učinka. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišičnog i živčanog sustava.

Default Image

MASAŽA - čarolija pokreta stopljena u niz predivnih, taktilnih osjeta. Bajka, kojom se prenose informacije tijela, govore neke neispričane priče svakog pojedinca. U cijelosti savršenstvo dodira  omogučuje put njaljepšim snovima.

Default Image

Polineuropatije su bolesti koje su rezultat oštećenja perifernih živaca. Javljaju se manje-više simetrično i to pretežno na donjim ekstremitetima, a rjeđe na gornjim udovima...

Celulit

CELULIT,  taj tihi nametnik ženskog tijela. Danas sve češći problem svake žene! Da li je riječ o genetskoj predispoziciji ili načinu života u vidu nedovoljne tjelesne aktivnosti, velikoj količini stresa, nepravilnoj prehrani, korištenju lijekova...