Default Image

Polineuropatije su bolesti koje su rezultat oštećenja perifernih živaca. Javljaju se manje-više simetrično i to pretežno na donjim ekstremitetima, a rjeđe na gornjim udovima...

Default Image

Kliničku sliku ovoga još uvijek nedovoljno razjašnjenog sindroma prvi je opisao Sudeck 1902. godine. Radi se o patološki poremećenom procesu lokalnog cijeljenja praćenog distrofijom, i atrofijom mekih tkiva i kosti.

Psorijatični artritis je zasebna upalna bolest kod koje je poliartritis udružen s kožnom bolešću psorijazom. Sa perifernih zglobova se može proširiti i na kralježnicu pa govorimo o psorijatičnom spondilitisu.

Default Image

Karpalni sindrom nastaje zbog mehaničkog podraživanja, traume, u toku reumatoidnog artritisa ili zbog nekog neodređenog uzroka koji izaziva upalu. Uslijed upale nastaje...