Nakon položene mature pri "Zdravstvenom učilištu" u Medvedgradskoj ulici, upisuje studij na "Visokoj zdravstvenoj školi" u Zagrebu, smjer fizioterapije, te stiče zvanje viši fizikalni terapeut (bacc. physioth.). Od 2000. godine radila je u privatnoj poliklinici za fizikalnu terapiju te se neprestano usavršava na raznim tečajevima i stručnim predavanjima.

2008. godine završava prvi i drugi stupanj tečaja "Rame i rameni obruč", voditelja dr. med. Spec. ortopedije gospodina Hrvoja Klobučara, gospođe Pavice Gorupić, bacc. physioth..

2009. godine završava prvi stupanj tečaja pod nazivom "Mechanical diagnosisand therapy - THE LUMBAR SPINE, kod međunarodnog  istruktora gospođe Barbare Zrnec.

2009. godine također završava prvi i drugi modul manuelne terapije po Kaltenborn / Evjenth pristupu, kod ovlaštenog instruktora manuelne terapije, fizioterapeuta Matthiasa Burkerta, a 2010. godine završava treći i četvrti te upisuje peti, napredni modul manuelne terapije po Kaltnborn / Evjenth pristupu.

Izdvajamo, da je konstantno pratila rad HKF-a aktivnim sudjelovanjem na kongresima. Posljednji u nizu bio je 5. kongres HUF-a održan 03. - 05. listopada 2008. god.

2010. godine zajedno sa svojim kolegom Zoranom Filipovićem otvara privatnu praksu fizikalne terapije.

Kao vrlo angažirana i stručna osoba nastojat će sve svoje znanje i ljubav prema tom pozivu individualnim pristupom usmjeriti u što kvalitetniju uslugu na dobrobit svakog pacijenta.

Obratite joj se s povjerenjem, jer čovjek je središte njene pozornosti.